BIP - Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Wyszukiwarka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Twitter
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Office365
Przejdź do: Moodle
Przejdź do: Poczta

Menu główne


ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź
(42) 651 69 93

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst

BIP


 

Dane podstawowe

Nazwa: Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi

NIP: 9472005363

REGON: 389759367

Adres siedziby głównej: ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź,

Telefon: (42) 651 69 93

e-mail: sekretariat[at]cre-lodz.edu.pl

 

Informacja o podmiocie:

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi powstało 1 września 2021 r. na podstawie uchwały nr XXXIV/450/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2021 r.

W skład Centrum wchodzi:

  • Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi wraz z wchodzącą w jego skład Szkołą Policealną Nr 2 SWŁ im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łodzi, Samorządową Szkołą Policealną w Łodzi;

  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi;

  • Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi;

  • Kolegium Pracowników Służb Społecznych.

Organ prowadzący:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Sportu i Edukacji
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
tel. 42 291 98 00
fax. 42 291 98 02
e-mail: dep.sed[at]lodzkie.pl

Organ nadzorujący:

Kuratorium Oświaty w Łodzi
ul. Więckowskiego 33
90-734 Łódź
tel. 42 637 70 55
e-mail: kolodz[at]kuratorium.lodz.pl

Organizacja Centrum:

Nadzór nad całością Centrum sprawuje Dyrektor CRE WŁ w Łodzi:
mgr Teresa Łęcka dyrektor[at]cre-lodz.edu.pl

Pozostałe stanowiska kierownicze:

mgr Tomasz Łaszczewski (Wicedyrektor) t.laszczewski[at]cre-lodz.edu.pl
mgr Piotr Szeligowski (Wicedyrektor) p.szeligowski[at]cre-lodzedu.pl
mgr Ludmiła Fabiszewska (Wicedyrektor) l.fabiszewska[at]cre-lodz.edu.pl
mgr Zofia Skoneczna (Kierownik Kształcenia Praktycznego) z.skoneczna[at]cre-lodz.edu.pl                   
mgr Izabela Łuchniak (zastępca Kierownika Kształcenia Praktycznego) i.luchniak[at]cre-lodz.edu.pl
mgr Małgorzata Ropęga (Kierownik filii PBW Pabianice) m.ropega[at]cre-lodz.edu.pl       

Statuty:

Statut Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi >> PLIK

Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi >> PLIK

Statut Samorządowej Szkoły Policealnej w Łodzi >> PLIK

Statut Szkoły Policealnej nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łodzi >> PLIK

Statut Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej >> PLIK

Statut Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli >> PLIK

Konkursy/Przetargi: >> LINK

Plan postępowań: >> LINK   (Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.04.2024 nr 2024/BZP 00295679/01/P)

Sprawozdania finansowe  za 2022 oraz 2023 rok

– Bilans
2022 PLIK     PLIK
2023 PLIK

– Zestawienie zmian w funduszu jednostki
2022 PLIK
2023 PLIK

– Rachunek zysków i strat jednostkI
2022 PLIK     PLIK
2023 PLIKDeklaracja dostępności: LINK

Inspektor RODO: Beata Florek iod@cre-lodz.edu.pl
 

Instrukcja korzystania z BIP: PLIK

Rejestr stron usuniętych: LINK
 Redaktor BIP: Tomasz Łaszczews4i
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2023

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): administrator (2023-05-09 20:17:03)
Informację zmodyfikował(a): administrator (2024-07-05 08:40:09)
Liczba odwiedzin: 2883

Stopka

Zamknij