Rejestr zmian - Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Wyszukiwarka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Twitter
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Office365
Przejdź do: Moodle
Przejdź do: Poczta

Menu główne


ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź
(42) 651 69 93

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst

Rejestr zmian


Rejestr stron usuniętych

Nie ma stron usuniętych

Rejestr zmian
1. 05.03.2024 - Aktualizacja statutów:

Szkołą Policealną Nr 2 SWŁ im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łodzi
oraz
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi.

2. 22.04.2024 - Aktualizacja planu postępowań:
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.04.2024 nr 2024/BZP 00295679/01/P)

2. 23.04.2024 - Aktualizacja dokumentów księgowych:
Zamieszczenie: bilansu,  zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz  rachunek zysków i strat jednostki.

Opublikował: Tomasz Łaszczewski
Aktualizacja zakładki w dniu: 23.04.2024

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): administrator (2023-09-04 21:34:51)
Informację zmodyfikował(a): administrator (2024-04-23 08:15:00)
Liczba odwiedzin: 1046

Stopka

Zamknij