Rekrutacja - Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Wyszukiwarka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Twitter
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Office365
Przejdź do: Moodle
Przejdź do: Poczta

Menu główne


ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź
(42) 651 69 93

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst

Rekrutacja


KIERUNKI W FORMIE SZKOLNEJ

 

Zapisz się on-line,
resztę dokumentów doniesiesz później

 

Możesz też pobrać wniosek
o przyjęcie
do szkoły  /format .pdf/   >>

 • Wniosek możecie przesłać elektronicznie na adres:  sekretariat@cre-lodz.edu.pl, a pozostałe dokumenty dostarczyć w terminie późniejszym

 • Szczegółowy wykaz kierunków kształcenia w formie szkolnej  w naszym Centrum znajdziecie tutaj  >> 


Na początek warto wiedzieć, że:

 

 • Jesteśmy bezpłatną,  państwową,  policealną szkołą zawodową –nie wymagamy matury,

 • Uczymy wyłącznie w małych grupach ćwiczeniowych,

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS oraz legitymacje szkolne,

 • Uczymy zawodowego języka obcego na różnych poziomach zaawansowania /j. angielski/  oraz  języka migowego,

 • Słuchacze naszej szkoły po  zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą podjąć pracę w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej.


Zasady naboru do szkoły policealnej oraz wykaz  potrzebnych dokumentów

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 •  wypełniony Wniosek o przyjęcie, 
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej  /matura nie jest wymagana/,
 • podpisane na odwrocie 3 zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na danym kierunku kształcenie zawodoweg,
 • zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B, np. karta zdrowia, karta szczepień przesiewowych, książeczka zdrowia  /dla kierunków: asystent osoby niepełnosprawnej, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy/

Załączniki do Wniosku o przyjęcie do szkoły, jeśli występuje wymieniona sytuacja:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności kandydata,
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka kandydata,
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  lub dokument potwierdzający rozwód, separację, akt zgonu małżonka,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Uwaga! Osoby przebywające poza granicami kraju przesyłają wymagane dokumenty pocztą elektroniczną,  następnie dostarczają oryginały w późniejszym terminie.

 


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/

 

Zapisz się on-line,
resztę dokumentów doniesiesz później

Można też pobrać wniosek
o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Wniosek w wersji (wniosek można przesłać elektronicznie na adres:  sekretariat@cre-lodz.edu.pl, a pozostałe dokumenty dostarczyć w terminie późniejszym)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:            

 • wypełniony Wniosek o przyjęcie na kurs,
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie  do Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Łodzi /kształcenie w systemie dziennym i zaocznym/  składają następujące dokumenty:            

 • podanie o przyjęcie do KPSS w Łodzi  >>
 • świadectwo maturalne – oryginał,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
 • 4 zdjęcia.
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): administrator (2023-02-22 08:41:25)
Informację zmodyfikował(a): administrator (2024-04-18 21:11:05)
Liczba odwiedzin: 2973

Stopka

Zamknij