Usługi - Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Wyszukiwarka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Twitter
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Office365
Przejdź do: Moodle
Przejdź do: Poczta

Menu główne


ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź
(42) 651 69 93

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst

Usługi


 

xero

Zestawienia bibliograficzne | Lekcje biblioteczne | Bazy danych Pracownia Multimedialna | Biblioteka Składowa

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka jest placówką służącą, zgodnie ze swoim statutem, potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania.

Osoby wyszczególnione w statucie, tj. nauczyciele i studenci, spełniający wymogi Regulaminu PBW, mogą zarejestrować się jako czytelnicy Biblioteki, przedstawiając odpowiednie dokumenty (nauczyciele - legitymację nauczycielską i dowód osobisty, studenci - indeks i dowód osobisty, maturzyści - legitymację uczniowską). Otrzymują wtedy kartę biblioteczną i mogą korzystać z wszelkich usług oferowanych przez Bibliotekę, w tym wypożyczać książki z księgozbioru Biblioteki.

Kontakt z Wypożyczalnią PBW (690 177 104) lub wypozyczalnia@cre-lodz.edu.pl
Inne, nie wyszczególnione w statucie osoby, mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki tylko na miejscu w Czytelni PBW.

Kontakt z Czytelnią PBW (453 066 079) lub czytelnia@cre-lodz.edu.pl


Użytkownicy PBW w Łodzi mogą korzystać z baz danych, składających sie na Kartotekę Automatyczną Literatury o Nauczaniu "KALiNa", tworzonych w systemie "SOWA" i udostępnianych w Wydziale Informacji.
Dostępne są następujące bazy danych:

  • katalog druków zwartych i zbiorów audiowizualnych

  • kartoteka zagadnieniowa 

Istnieje możliwość sporządzania zestawień bibliograficznych.

Kontakt z Wydziałem Informacji (453 659 471) lub informacja@cre-lodz.edu.pl


Pracownia Multimedialna gromadzi i udostępnia zbiory multimedialne. Użytkownicy Biblioteki mogą:

  • wypożyczać płyty DVD (filmy edukacyjne, kanon filmów polskich, zagranicznych)

  • audiobooki

  • czytniki e-książek

  • korzystać ze skanera

  • korzystać z Internetu

Kontakt z Pracownią Multimedialną (453 659 471) lub informacja@cre-lodz.edu.pl


 

Biblioteka Składowa wchodzi w skład Wydziału Gromadzenia i Selekcji Księgozbioru. Ma za zadanie:

  • udzielanie pomocy bibliotekom szkolnym w zakresie selekcji księgozbioru

  • przekazywanie bibliotekom szkolnym posiadanych materiałów bibliotecznych

  • przejmowanie zbiorów likwidowanych bibliotek

Zainteresowanych bibliotekarzy szkolnych prosimy o kontakt telefoniczny (690 209 728) lub mailowy gromadzenie@cre-lodz.edu.pl

 

 

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): administrator (2023-02-04 23:40:20)
Informację zmodyfikował(a): Jarosław Jędrych (2024-01-26 08:10:19)
Liczba odwiedzin: 124

Stopka

Zamknij