Doradztwo zawodowe - Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Wyszukiwarka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Twitter
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Office365
Przejdź do: Moodle
Przejdź do: Poczta

Menu główne


ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź
(42) 651 69 93

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst

Doradztwo zawodowe


Prowadzimy działania związane z szeroko rozumianym doradztwem edukacyjno-zawodowym w CKU SWŁ.
Zapraszamy do kontaktu uczniów, słuchaczy, nauczycieli szkoły, absolwentów oraz osoby zainteresowane uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych.
Udzielamy wsparcia indywidualnego oraz grupowego.

Proponujmy wsparcie doradcze związane m. in. z obszarami:
 • planowanie kariery i podjęcie roli zawodowej - stworzenie indywidualnego planu
 • realizowanie praktyk zawodowych
 • poszukiwanie zatrudnienia, przygotowanie się do rozmowy rekrutacyjnej, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
 • planowanie dokształcania się w celu rozszerzenia kompetencji zawodowych
 
 
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to:
 • koordynowanie  działalnością  informacyjno – doradczą w  szkole
 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów/słuchaczy na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia
 • wzmacnianie konkurencyjności zawodowej uczniów, słuchaczy i absolwentów oraz ich aktywizacja na rynku pracy
 • współpraca sektora edukacyjnego z sektorem przemysłu i usług
 • wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie w nabywaniu kompetencji zawodowych, w tym wejściu i pozostaniu na rynku pracy
 • współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, zgodnie ze statutem szkoły
 • współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: instytucje związane z edukacją, instytucje rynku pracy
 • współpraca z pracodawcami: organizacja praktyk zawodowych, prowadzenie zawodowych zajęć praktycznych przez specjalistów z danej branży, udostępnianie informacji o ofertach pracy
Zapraszamy do kontaktu!
(42) 6516993 wew. 19
Mail: iluchniak@cre-lodz.edu.pl
 
 
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): administrator (2023-02-22 12:24:10)
Liczba odwiedzin: 1647

Stopka

Zamknij