Struktura organizacyjna - Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Wyszukiwarka

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Twitter
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Office365
Przejdź do: Moodle
Przejdź do: Poczta

Menu główne


ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź
(42) 651 69 93

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst

Struktura organizacyjna


Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi powstało 1 września 2021 r.
na podstawie uchwały nr XXXIV/450/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2021 r.

W skład Centrum wchodzi:
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi wraz z wchodzącą w jego skład Szkołą Policealną Nr 2 SWŁ im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łodzi, Samorządową Szkołą Policealną w Łodzi;
  • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi;
  • Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi;
  • Kolegium Pracowników Służb Społecznych.
Wyżej wymienione placówki realizują wspólne działania w zakresie rozwoju edukacji, a także kompleksowego wsparcia szkół i placówek oświatowych, organizacji i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli oraz wspierania procesu kształcenia i doskonalenia pracy nauczycieli.

Nadzór nad całością Centrum sprawuje Dyrektor CRE WŁ w Łodzi:
mgr Teresa Łęcka e-mail                                                                                      
oraz
mgr Tomasz Łaszczewski (Wicedyrektor) e-mail
mgr Piotr Szeligowski (Wicedyrektor) e-mail  
mgr Ludmiła Fabiszewska (Wicedyrektor) e-mail                                                 
 
Pozostałe stanowiska Kierownicze w ramach CRE WŁ w Łodzi:                                                
mgr Zofia Skoneczna (Kierownik Szkolenia Praktycznego) e-mail                    
mgr Izabela Łuchniak (zastępca  Kierownika Szkolenia Praktycznego) e-mail
mgr Małgorzata Ropęga (Kierownik filii PBW Pabianice) e-mail                        

Stanowiska Kierownicze Administracji i Obsługi:
mgr Renata Kitlińska (Główna Księgowa) e-mail
mgr Teresa Walińska (zastępca Głównej Księgowej) e-mail
mgr Dominik Nawrocki (Kierownik Gospodarczy) e-mail
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): administrator (2023-01-30 23:03:07)
Informację zmodyfikował(a): administrator (2024-01-16 12:46:16)
Liczba odwiedzin: 3155

Stopka

Zamknij